พล.อ.ดาว์พงษ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ อำเภอเมืองปทุมธานี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 น.ส.ธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายศักรินทร์ ยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญให้การต้อนรับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีบทบาทที่สำคัญมากในด้านการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือสามารถจัดการเรียนการสอนระยะไกลได้ ทำให้การเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นการเรียนแบบสื่อสารสองทาง มีห้องเรียนเครือข่ายและเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในสถานที่และห้องเรียนห่างกัน เป็นห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้การใช้ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุดและขยายผลได้กว้างขวางมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญได้รับการดัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 กับมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มโครงการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มภาคกลางประกอบด้วย 4 โรงเรียน มีโรงเรียนต้นทางคือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนปลายทาง 3 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ต้นมะพร้าวล้มทับหนุ่มสกลนครกะโหลกแตก ดับสยอง
บทความถัดไปดาวกับดวง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 : โดย พิมพ์พรร (ชมคลิป)