กรมประมงช่วยชาวพิษณุโลก สร้างรายได้จากกุ้งก้ามกราม จากแหล่งน้ำชุมชนบึงไชยนาม

นายปรีชา พาชื่นใจ หัวหน้ากลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เปิดเผยว่า ตนและนายสรสิทธิ์ สังขะพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก และนางชุติญา ตันติกาโมทย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับประชาชนในชุมชนบึงไชยนาม ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ลงแหล่งน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณของกุ้งก้ามกรามให้กับแหล่งน้ำ ซึ่งกุ้งก้ามกรามนั้นเลี้ยงง่ายและโตไว ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว เป็นที่ต้องการของตลาด

นายปรีชา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางกรมประมง เล็งเห็นในการส่งเสริมให้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำชุมชนเป็นอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อโอกาสที่จะช่วยกันดูแลผลผลิตส่วนรวมร่วมกัน และบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชน

“กรมประมงได้เข้ามาสนับสนุนตั้งแต่เรื่องของการจัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะในด้านการจัดการดูแลตั้งแต่การเตรียมแหล่งน้ำชุมชน รวมถึงการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทุกขั้นตอน ไม่ว่า การสร้างอาหารธรรมชาติ, การอนุบาลลูกกุ้ง และ การสร้างที่หลบภัยให้กับกุ้งก้ามกราม เพื่อให้กุ้งที่ปล่อยสามารถเจริญเติบโตกลายเป็นทั้งแหล่งอาหารและช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่” นายปรีชา กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image