ทส. จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนแก้ปัญหา พื้นที่เคยเดือดร้อน

ทส. จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนแก้ปัญหา พื้นที่เคยเดือดร้อน

นายสมบูรณ์ มิ่งพา ผู้ใหญ่บ้านท่าทองคำ ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ว่า ก่อนนี้ชาวบ้านค่อนข้างจะยากจนสำหรับทุกวันนี้ โครงการนี้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับ เกษตรกร หมู่ที่ 2 ให้มีฐานะครอบครัวดีขึ้น นอกจากการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อเอื้ออำนวยให้ชาวบ้านสามารถเพิ่มผลิตผลด้านการเกษตรแล้ว โครงการยังมีระบบการกระจายน้ำไปยังทุกพื้นที่ในชุมชนอย่างเท่าเทียมอีกด้วย นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงหัวบึง บ้านท่าทองคำ จ.ปราจีนบุรี และก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ นำไปสู่การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในระยะยาวอีกด้วย

 

นายนิธิพันธ์ ถมนาม ผู้ใหญ่บ้านโนนแก้ง ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า “ห้วยใหญ่” เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของบ้านโนนแก้ง แต่เดิม ประสบปัญหาการตื้นเขินเนื่องจากการทับถมของตะกอนดิน และมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น ส่งผลให้ศักยภาพในการเก็บกักน้ำของห้วยใหญ่ ลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่ห้วยใหญ่ และบริเวณใกล้เคียงอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เมื่อมีการพัฒนาพื้นที่ โดยกรมทรัพยากรน้ำ เข้ามาดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ส่งผลให้ชุมชนมี น้ำกิน น้ำใช้ อย่างมั่นคง ชุมชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ชาวบ้านลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากมีระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาส่งเสริมในการเพาะปลูก ทำให้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น ชาวบ้าน โดยเฉพาะเกษตกรมีความสุขมากยิ่งขึ้น

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image