โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โปรดเกล้าฯ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัย และโภชนาการของพระสงฆ์และสามเณร ให้ได้ฉันภัตตาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ ห่างไกลจากโรคาพยาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ทำให้พระสงฆ์และสามเณร ไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ตามกิจวัตรของสงฆ์

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 448 รูป เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน จำนวนกว่า 270 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ได้แก่ กวาดล้าง ทำความสะอาดพื้นถนนและลานพระอุโบสถตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เก็บขยะและวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ภายในศาสนสถานให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ในการร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ในวันนี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ในการร่วมทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการและประชาชนที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณร รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ได้มีสุขอนามัยที่ดี มีจิตใจที่แจ่มใส เพื่อร่วมกันสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทั้งยังสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

ใต้ภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เริ่มแล้ว 14 ส.ค. คูปองในฉบับ ข่าวสด มติชน ประชาชาติ “อิ่มคุ้มค่า ราคาประหยัด”
บทความถัดไปปศุสัตว์ ลุยแจ้งจับหม่อมถนัดแดก 2 ข้อหา โทษถึงติดคุก