ก.เกษตรฯ ตั้ง7กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ ป้องกันทางรุณกรรมสัตว์ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ไว้แล้วนั้น บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบสี่ปีตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 จึงแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จำนวน 7 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“สุเทพ” เตือนม็อบนศ. ให้ดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่าง สู้คดีนับไม่ถ้วน ข้อหากบฏ-อั้งยี่ซ่องโจร
บทความถัดไปหนีไปไม่รอด! ตร.รวบตัวได้แล้วหนุ่มชิงปืน อส. พบหมดแรงสิ้นฤทธิ์อยู่ริมสระน้ำ