กห.ชูผลฝึกรับมือแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ต้องตื่นตัว ไม่ประมาทและร่วมมือ ‘ไทยชนะ’ (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) กล่าวถึงการฝึกร่วมของทุกส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ระหว่าง 17-18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี กห.และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ กห.ว่า รูปแบบการฝึกของการแก้ปัญหาร่วมกันและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ ด้วยสมมุติฐานการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.ก.การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย ศบค.มีเป้าหมายร่วมกันคือ หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่จังหวัด กลไกศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด ต้องหยุดการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่ให้ได้โดยเร็วที่สุด ด้วยการค้นหา พิสูจน์ทราบ จำกัดการควบคุมโรคและส่งรักษา ซึ่งได้มีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีบริบทของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มจังหวัด (จว.) ที่เป็นช่องทางเข้าออกประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ กลุ่ม จว.ท่องเที่ยว กลุ่ม จว.ที่มีแรงงานต่างด้าว และกลุ่ม จว.ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรีและพัทยา

พล.ท.คงชีพกล่าวว่า จากการประเมินร่วมกันต่อสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก ยังมีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในไทย ระลอก 2 หากละเลยในมาตรการควบคุมที่กำหนด ผลการฝึกและประสบการณ์ร่วมกันที่ได้ในภาพรวม ส่วนราชการของทุกจังหวัดจะนำไปสู่การพัฒนาแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดให้มีความสมบูรณ์และยึดโยงกับแนวทางที่ ศบค.กำหนด โดยเน้นการบูรณาการการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้นตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละจังหวัด ภายใต้กลไกศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด ด้วยความตื่นตัว เฝ้าระวังป้องกันและติดตามสถานการณ์โดยไม่ประมาท กำหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกันและมีการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะความร่วมมือในการลงทะเบียน “ไทยชนะ” ที่จะช่วยสนับสนุนมาตรการติดตามและควบคุมโรคได้เร็วที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สมยศ’ รับฟุตบอลไทยขาดทุนอีก 1-2 ปี ชี้เงินหนุนหายเกิน 30 เปอร์เซ็นต์แน่นอน
บทความถัดไปชุมชนไทดำเลย จัดกิจกรรมถนนโคมไฟ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด