“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รมว.อุตสาหกรรม เปิดงานสัมมนา “New Generation of Automotive”

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา “New Generation of Automotive” พร้อมกล่าวปาถกฐาในหัวข้อ “Road Map ไทยขับเคลื่อน EV” โดยมีประเด็นสำคัญคือ รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายและมาตรการที่จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก ให้สามารถปรับตัวและต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตเดิม เพื่อคงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการแข่งขัน และโดยที่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่เป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ ประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้งานทั้งเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ คือ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน (PHEV) รวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเร่งขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยมีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้น

ขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการผลักดันเพื่อให้เกิดการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและการผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญภายในประเทศ เรียกว่าแผน 30 แอด 30 คือ ในปี 2030 ได้วางเป้าหมายให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมด เป้าหมายโดยแบ่งการดำเนินงานและเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย (1) เป้าหมายระยะสั้น ขับเคลื่อนให้มีการผลิตรถราชการ รถบัสสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (2) เป้าหมายระยะกลาง เร่งให้มีการผลิต ECO EV และ Smart City Bus และ (3) เป้าหมายระยะยาว ให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากยานยนต์ เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการซากยานยนต์อย่างเป็นระบบ และกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งโรงงาน Recycle ยานยนต์ และส่งเสริมการลงทุนกิจการโรงงาน Recycle ซากรถ และแบตเตอรี่ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก้างตำคอ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 : โดย นายเสียม
บทความถัดไปศึก 2 ด้านในยะไข่ : โดย ลลิตา หาญวงษ์