ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งส่วนราชการ’สตช.’ฉบับล่าสุด

ราชกิจจาฯ ประกาศแบ่งส่วนราชการสตช.ฉบับล่าสุด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 มีรายละเอียด อาทิ มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (12/2) ของ ข. กองบัญชาการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ของมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 “(12/2) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon