พช.ร้อยเอ็ด องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี 

พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี

วันที่ 8 กันยายน  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “องค์กรสตรีร้อยเอ็ด ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่าการชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติฯในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.รัชนี พลชื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน และมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้1.การจัดนิทรรศการและจำหน่ายผ้าไทย และตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย 2. กิจกรรมแสดงแบบผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จากหัวหน้าส่วนราชการ / ภาคเอกชน / ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /แขกผู้เกียรติและผู้แทนองค์กรสตรีจาก 20 อำเภอ  3. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติครัวเรือนต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว แก่ครัวเรือนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอละ 1 ครัวเรือน รวม 20 ครัวเรือน  4. การบรรยายหัวข้อ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”  โดยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวข้อ “สตรีปันรัก ปลูกผักปลอดภัย สู่การจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์” โดยนายทวีสันต์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ทีมพัฒนาการอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ และพลังสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด จาก 20 อำเภอ ราวมแสดงแบบผ้าไทยร้อยเอ็ด โดยพร้อมเพรียง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สื่อนอกอ้างทหารเมียนมา 2 รายถูกนำตัวไปศาลโลก หลังสารภาพฆ่าโรฮีนจา
บทความถัดไป“ชน ชาติ พันธุ์” สารคดีตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ย้อนรอยเส้นทางชาติพันธุ์