กรมปศุสัตว์ มอบตรา“ปศุสัตว์OK”เนื้อสัตว์และไข่ไก่แบรนด์เทสโก้ การันตีปลอดภัยห่างไกลโรค

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง โดยหนึ่งในกลุ่มสินค้าสำคัญที่สุดในเรื่องการกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัย คือ อาหารสด การทำงานของเราครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่แหล่งที่มาของอาหาร กระบวนการตัดแต่ง แปรรูป การขนส่ง ไปจนถึงสุขลักษณะในสาขาของเรา ซึ่ง เทสโก้ โลตัส เป็นค้าปลีกรายแรกที่ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ครบทุกสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ล่าสุดเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ ภายใต้แบรนด์เทสโก้ ได้รับตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” บนบรรจุภัณฑ์

“สำหรับเนื้อหมูและเนื้อไก่ของเรา ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP ตัดแต่งและบรรจุในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของกระบวนการผลิตได้ ปลอดภัยจากยาและสารตกค้าง ในส่วนของไข่ไก่ ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP เช่นกัน รวบรวมในสถานที่ที่ขึ้นบัญชีกับกรมปศุสัตว์ ตรวจสอบย้อนกลับที่มาได้ และผ่านการตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ทำให้ลูกค้าเทสโก้ โลตัส มั่นใจได้ว่าเนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ แบรนด์เทสโก้ทุกรายการ สด สะอาด และปลอดภัยอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคอื่นๆ ที่พบในปศุสัตว์ ที่ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลและตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยของอาหาร แหล่งที่มา การปนเปื้อน และสุขอนามัย”นางสาวสลิลลา กล่าว

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2543 ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มมาตรฐาน GAP) และได้ขยายงานด้านมาตรฐานสินค้าในส่วนของโรงงานผลิตและแปรรูปสินค้าปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยกรมรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย โดยสถานที่จำหน่ายต้องผ่านหลักเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่ สินค้าที่นำมาขายต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) เชือดจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต หรือผลิตจากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้รับการรับรอง จำหน่ายในสถานที่จำหน่ายที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้

ปัจจุบันโครงการปศุสัตว์ OK ให้การรับรองสินค้า 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด และมีสถานที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้ง 77 เฉพาะเทสโก้ โลตัส ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายตามโครงการปศุสัตว์ OK จำนวน 2,000 สาขา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon