‘เฉลิมชัย’ สั่งทุกหน่วยเกษตร จัดทีมติดตามโนอึล และเตรียมเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูทันที

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุโนอึล ที่จะเกิดช่วงวันที่ 19-20 กันยายน โดยกรมได้มีหนังสือให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนการเตรียมการและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย รวมถึงการจัดทำบัญชีบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน หากได้รับการประสานงานทันที นอกจากนี้ จัดตั้งทีมฟื้นฟูอุทกภัย มอบเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ในฐานะประธานคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เพื่อหยุดยั้งความเสียหาย เช่น การเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตร การให้บริการคลินิกเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) การสำรวจความเสียหายและเยียวยาหลังการเกิดภัย และประสานงานกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

นายเข้มแข็งกล่าวต่อว่า ยังสั่งการให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้ 1.เฝ้าระวังและแจ้งเตือนเกษตรกร ให้ทราบสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม และติดตามประกาศ เตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด 2.ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลหากกรณีเกิดภัย จะได้ทำการช่วยเหลือต่อไป 3.ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เกษตรและแจ้งให้กรมทราบได้ทันทีผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น 4.รายงานสถานการณ์ การช่วยเหลือ ความต้องการของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 5.หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้เร่งแจ้งสิทธิให้เกษตรกรทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แข้งบุรีรัมย์ตรวจซ้ำอีกไร้ ‘โควิด’ คืนสนามชน ‘สุพรรณฯ’ 26 กันยา
บทความถัดไปสรุปไทม์ไลน์ ‘ม็อบปลดแอก’ เคลื่อนขบวนเข้า มธ. ชู 3 นิ้ว ให้มันจบที่รุ่นเรา