โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง”เมทินี ชโลธร” เป็นประธานศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา

เมื่อวันที่้ 25 กันยายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา แทน นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แบงค็อก-บีจี’ พร้อมเปิดศึกชิงจ่าฝูง ‘สรรวัชญ์’ ลั่นขอพาทีมไปเอซีแอลให้ได้
บทความถัดไปด่วน! เจ๊หน่อย ประกาศลาออกปธ.ยุทธศาสตร์ฯ ยันยังอยู่พท. ร่วมต่อสู้ แก้รธน.ต่อไป