“บิ๊กต่อ“รับไม้ ”แม่ทัพ1”ลั่นเทิดทูนสถาบันด้วยชีวิต สมกับเป็นหน่วยที่กษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น

“บิ๊กต่อ“ รับไม้ ”แม่ทัพ1” ต่อ ลั่นเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต สมกับทภ.1เป็นหน่วยทหารที่กษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น -ไว้วางพระราชหฤทัย

เมื่อเวลา 07.19 น. วันที่ 1 ต.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 มีการจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่าง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผบ.ทบ.) ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่1 กับพล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่

โดยพล.อ.ธรรมนูญ กล่าวมอบหน้าที่ว่า ตลอดระยะเวลา1 ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาค1 ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าตนจะออกจากกองทัพภาคที่1ไปแล้ว ภาพแห่งความรักความสามัคคีความผูกพัน รวมถึงความจริงใจของทุกคนจะอยู่ในใจตนตลอดไป หากมีสิ่งใดที่ตนช่วยเหลือสนับสนุนได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง สำหรับแม่ทัพภาคที่1 คนใหม่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติราชการในกองทัพภาคที่1 เป็นระยะเวลายาวนาน โดยดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพภาคที่ 1 มาโดยตลอด จึงมั่นใจว่ากองทัพภาคที่1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาค1 คนใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบกในการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน รักษาอธิปไตยของชาติ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุขให้ประชาชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

พล.ท.เจริญชัย กล่าวรับหน้าที่ว่า กองทัพภาคที่1 เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น และทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร ซึ่งมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศ รักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อประชาชนโดยตลอด ถือเป็นแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาทุกคนในการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้วยชีวิต และพร้อมเป็นหลักรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติตลอดไป ซึ่งพล.อ.ธรรมนูญทุ่มเทตั้งใจปฏิบัติงาน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อกำลังพล ที่สำคัญแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน และจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานส่งผลให้ กองทัพภาคที่1 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่กองทัพบกรับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ตนต้องสืบงานตามแนวทางนี้ต่อไปให้ดีที่สุด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พม่าเล่นบทโหด ไม่รับคนจากย่างกุ้งที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ ไล่กลับร่วม 60 คน
บทความถัดไป09.00 INDEX การเคลื่อนไหว เดือนตุลาคม กับดุลพินิจ พรรคร่วมรัฐบาล