‘บิ๊กตู่-อ.น้อง’ นำครม.สวมเสื้อเหลืองร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสาปณิธานความดี

‘บิ๊กตู่-อ.น้อง’ นำครม.สวมเสื้อเหลืองร่วมกิจกรรม “VALAYA จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เยี่ยมชมฐาน “ภูมิพลังแผ่นดิน -อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน -ความมั่นคงด้านอาหารเกษตร ทฤษฎีใหม่ -วิถีไทยร่วมสมัย ร่วมกับนักศึกษา ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 08.30น. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นำ คณะรัฐมนตรี(ครม.) และคู่สมรส สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม คณะผู้บริหาร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ร่วมกิจกรรม
โดยนายกรัฐมนตรี และ ครม.ได้ร่วมรับฟังบรรยายศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และเยี่ยมชมฐานภูมิพลังแผ่นดิน พร้อมร่วมพิธีเปิดกิจกรรม กิจกรรม “VALAYA จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ”

และเยี่ยมชมฐานต่างๆ ทั้งในส่วนของภูมิพลังแผ่นดิน เปิดกิจกรรม พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฐานที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน ร่วมกิจกรรมมัจฉาร่าเริง ปล่อยปลา และให้อาหารปลา ร่วมกิจกรรม ลูกอมปลาอารมณ์ดี กิจกรรมผักน้อยลอยน้ำ ปลูกพืชน้ำ เพื่อแหล่งอาหารของมนุษย์ ชุมชน กิจกรรมหว่านข้าวในนาสาธิต โดยมีนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมด้วย

จากนั้นนายกฯพร้อม คณะ เยี่ยมชมฐานที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหารเกษตร ทฤษฎีใหม่ ร่วมกิจกรรมอากาศดี ปลูกผักเกษตรคนเมือง ชมกิจกรรมปลารับแขก ชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่”โคก หนอง นา โมเดล”และเยี่ยมชมฐานที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย เยี่ยมชมวิถีประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ชมผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรม พันธุ์กล้าจากพ่อ แจกพันธุ์พืชผัก น้ำหมักชีวภาพ และน้ำยาล้างจานให้ประชาชน 50 ครัวเรือน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ชมบ้านชีววิถี การปลูกผักปลอดสาร และร่วมกิจกรรมครัวเรือนพอเพียง เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน และทำน้ำยาล้างจานร่วมกับนักศึกษา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon