‘บิ๊กบี้’ลงพื้นที่ตรวจชายแดนแม่สอด วางเครื่องกีดขวาง-ลาดตระเวน 24 ชม.สกัดโควิด-19

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่จ.ตาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เดินทางตรวจพื้นที่ชายแดนด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังนเรศวร ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในการดูแลพื้นที่ชายแดนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรอง

ทั้งนี้ พล.ท.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสนาธิการทหารบก/โฆษกกองทัพบก(ทบ.) กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้ผบ.ทบ. ได้รับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4) กองกำลังนเรศวร พร้อมตรวจภูมิประเทศพื้นที่ช่องทางท่าข้ามธรรมชาติที่ 23 บ.วังแก้ว และเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านวาเล่ย์เหนือ อ.พบพระ โดยได้เน้นให้กำลังในพื้นที่ดำรงความต่อเนื่องในภารกิจป้องกันประเทศ แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน การเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน โควิด-19 โดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรอง เข้มงวดตามมาตรการที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว ทั้งเรื่องการใช้กำลังเฝ้าตรวจ มาตรการด้านการข่าว ความร่วมมือของประชาชน ผู้ประกอบการ รวมทั้งการวางเครื่องกีดขวางตามแนวเส้นทางธรรมชาติ ไฟส่องสว่าง การลาดตระเวนตรวจการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกช่องทาง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ โควิด -19 เข้าสู่ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

พล.ท.สันติพงศ์ กล่าวว่า สำหรับเครื่องมือเฝ้าตรวจ และสิ่งกีดขวางตามแนวชายแดนนั้น ผบ.ทบ.เน้นเรื่องการปรับให้มีความทันสมัย ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความจำเป็นและตรงกับการใช้งาน เพื่อลดภาระของกำลังพล โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมสนับสนุน ทั้งนี้ ผบ.ทบ. ได้ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในสภาวะที่ยากลำบาก ต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ และสภาพอากาศแปรปรวน กำชับให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถดำรงภารกิจของหน่วย สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon