‘บิ๊กแอร์บูล’ชมเชยพยาบาล ทอ. นักเรียนทุนเกาหลี ได้รับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” (명예생도상)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ(บก.ทอ.) พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)กล่าวชมเชยนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ซึ่งเป็นนักเรียนทุนกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลีต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” ของ Korea Armed Forces Nursing Academy ที่ได้ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ กองทัพอากาศ และวงศ์ตระกูล พร้อมทั้งขอให้มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

โดยน.อ. ฐานันดร์  ทิพเวส ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำกรุงโซล ได้รายงานว่า นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  ซึ่งเป็นนักเรียนทุนกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี  ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสถาบัน Korea Armed Forces Nursing Academy ได้รับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” (명예생도상) ของสถาบันฯ  โดยถือเป็นนักเรียนทุนต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับรางวัล “นักเรียนเกียรติยศ” (명예생도상) จะทำ การคัดเลือกปีละ 1 ครั้ง คัดตัวแทนรุ่นละ 1 คน  โดยตัดสินจากความประพฤติโดยรวม ตลอดระยะเวลา 1 ปี จาก ความเสียสละ(배려), ความเป็นผู้นำ (리더십), ความขยันหมั่นเพียร (열정), ความรักชาติ (애국심) และคุณธรรมอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้จะเป็นนักเรียนเกาหลีใต้  นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร  โชคสมงาม จึงถือเป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon