‘บิ๊กป้อม’ มอบ ‘พล.ร.อ.พิเชฐ’ ประชุมอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำ EEC วางแผนทรัพยากร ปี’65

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานงบประมาณประจำปี 2563 และงบกลาง ปี 2563 พร้อมปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินการ
นอกจากนี้ ยังได้รับทราบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำในโครงข่ายน้ำ EEC และ/การพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาค่าน้ำในพื้นที่ EEC เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon