‘ผบ.ทอ.’เปิดการศึกษาหลักสูตร ทอ.รุ่นที่ 55 ชูพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ขอนศ.ทุ่มเทใส่ใจศึกษา

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ (บก.ทอ.) พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 55 หลักสูตรการทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นผู้นำหน่วย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกองทัพอากาศรวมทั้งเป็นฝ่ายอำนวยการ ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพอากาศ ในการพิจารณา หนทางปฏิบัติการ ใช้กำลังทางทหาร ในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความตระหนักถึง บทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ มีระยะเวลาการศึกษา 48 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 55 เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่16 กันยายน2564 มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น 79 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม พลเรือน รัฐวิสาหกิจ และมิตรประเทศ คือ สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย

พล.อ.อ.แอร์บูล ได้กล่าวว่า มีความยินดี ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา2564 ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาของทหารอาชีพชั้นสูงสุดของกองทัพอากาศ ที่พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บังคับบัญชา ผู้นำ และฝ่ายอำนวยการระดับสูง ที่มี วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พัฒนาบุคลากร ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ โดยหลายท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ทั้งด้านการทหาร ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่นักศึกษาควรได้ศึกษาและถือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป ผมเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของวิทยาลัยการทัพอากาศ มีความตั้งใจพร้อมที่จะให้การศึกษา และสนับสนุนแก่นักศึกษาทุก ๆ ด้าน เต็มกำลังความสามารถ ดังนั้น ขอให้นักศึกษาทุกท่าน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน และทุ่มเทใส่ใจในการศึกษา การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรการทัพอากาศที่กำหนดไว้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon