‘ณัฏฐพล’ ชี้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติต้อง ‘บูรณาการ-ยืดหยุ่น-ลดซ้ำซ้อน’

‘ณัฏฐพล’ ชี้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติต้อง ‘บูรณาการ-ยืดหยุ่น-ลดซ้ำซ้อน’ เปิดทางให้น.ร.มีทางเลือกเรียนวิชาชีพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อเร็ว ๆนี้ ศธ.ให้ความสำคัญในการปรับฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการเทียบโอนตามมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ โดยมีหลักสำคัญ คือ ต้องลดความซับซ้อน เพราะขณะนี้ยังมีความซับซ้อนกันอยู่ เช่น เรียนด้านไฟฟ้า จากสถานบันในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อเรียนจบต้องไปผ่านมาตรฐานวิชาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรวงงานอีก ดังนั้น จำเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันในหลายกระทรวงเพื่อสร้างฐานแรงงานที่มีคุณภาพ

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ตนได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูล และคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเตรียมฐานข้อมูลในการพัฒนา 7 อุตสาหกรรมเร่งด่วนให้กับประเทศ และเตรียมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับเป้าหมายในการยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา ของศธ. ที่ต้องการให้นักเรียนให้มีทางเลือกในสายวิชาชีพมากขึ้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและประเทศ

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ส่วนการผลักดัน 7 อุตสาหกรรมเร่งด่วน มีการจัดทำร่างแผนปฏิบัติกรด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 ใน 7 สาขา ประกอบด้วย สาขาอาชีพโลจิสต์โครงสร้างพื้นฐาน, สาขาอาชีพโลจิสติสและซัพพลายเชน, สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์, สาขาอาชีพอาหารและเกษตร, สาขาอาชีพโตรเคมี เคมีภัณฑ์พลังงาน และพลังงานทดแทน และสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้สอดคล้องกับศูนย์ความเป็นเลิศหรือ EXCELLENT CENTER ของ สอศ.ที่ได้วางแนวทางการทำงานไว้อยู่แล้ว

“ส่วนในอนาคตหาก ศธ.สามารถนำมาตรฐานวิชาชีพ 800 วิชาชีพ ที่สำนักงานกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรองรับมาใช้เทียบวุฒิให้กับผู้เรียนใน สพฐ.ได้ ก็จะทำให้สามารถลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผู้เรียนก็สามารถพัฒนาทักษะอาชีพ หรือทักษะชีวิตได้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป มีความคุ้นเคยกับวิชาชีพ หรือเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิชาการ แต่อย่ามองว่า ศธ.ให้นักเรียนโอกาสเรียนรู้สายอาชีพแล้วจะทำให้นักเรียนขาดการเรียนรู้ด้านวิชาการไป ศธ.จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างแท้จริง”นายณัฏฐพล กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทหารจับชายผู้ชุมนุมกลุ่มปกป้องสถาบันได้ พร้อมปืนที่ซ่อนไว้ เจ้าตัวอ้างป้องกันตัว
บทความถัดไปในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสุลต่านแห่งโอมาน เนื่องในวันชาติ