วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คนใหม่

จากเก้าอี้รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขยับขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามการเสนอชื่อ
จัดแถวข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ของเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ล็อตล่าสุดรวม 5 ราย

เกิด 17 ตุลาคม 2507 การศึกษาปี 2529 เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ทษบ.) เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2536 รัฐศาสตรบัณฑิต (รบ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2542

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศศม.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เส้นทางชีวิตราชการ ก่อนนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ปี 2553-2554 สหกรณ์จังหวัดเลย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

ปี 2554-2557 สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557 สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557-2560 ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

จากนั้นปลายปี 2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ล่าสุด ขยับดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ว่างอยู่ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการโยก พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ และแต่งตั้ง คมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั่งเก้าอี้ขัดตาทัพชั่วคราว

แต่ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อธิบดีคนใหม่เรียบร้อยแล้ว ชื่อ วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon