พเยาว์ นำทัพ พลังแผ่นดิน  ประกาศ  นายใหญ่ของทีมคือประชาชน  ชวนร่วมกันออกแบบบ้าน

พเยาว์ นำทัพ พลังแผ่นดิน  ประกาศ  นายใหญ่ของทีมคือประชาชน  ชวนร่วมกันออกแบบบ้าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน นายพเยาว์ เนียะแก้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครปฐม กลุ่มพลังแผ่นดิน หมายเลข 3 อดีตนายกอบจ.หลายสมัย เผยว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย ที่ให้สิทธิประชาชนเป็นคนเลือกคนที่คิดว่าจะมาเป็นผู้แทนของตัวเอง ในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชนจะเป็นผู้กำหนดเองผ่านกระบวนการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563นี้ ที่ผ่านมาเคยเป็นผู้บริหารท้องถิ่น(อบจ.) นครปฐม มาหลายสมัย และที่ผ่านมากว่า 8 ปี ที่ไม่มีการเลือกตั้ง และเมื่อกกต.เปิดรับสมัครฯ ผมจึงรวบรวมสมัครพรรคพวก พี่ น้อง ร่วมอุดมการณ์ มารวมกันเป็น”กลุ่มพลังแผ่นดิน” และส่งลงสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)นครปฐม ครบ 30 เขตเลือกตั้ง บอกกับพี่น้อง ประชาชนว่า ตนมีประสบการณ์ พร้อมทำงานทันที  และพร้อมทำงานกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืนด้วยการนำเทคโนโลยี ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเสริม เพิ่มบทบาท

นายพเยาว์ กล่าวว่า กลุ่มพลังแผ่นดิน มีนโยบาย ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เน้นการสร้างเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ ประเภทคอมพิวเตอร์ สื่อคุณธรรม นำการเมือง การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สงกรานต์ไทยทรงดำ ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสนับสนุน อสม. ด้านสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนทุกระดับ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ด้านสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกระดับ และด้านการบริการสาธารณะ จัดสรรงบประมาณประชาชน และประสานการทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นก่อสร้าง และปรับปรุงถนน สะพาน การสาธารณูปโภค

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คิด เห็น share : หมดเวลาใช้น้ำมันถูก
บทความถัดไปฝนเท ‘ราชประสงค์’ ต่อเนื่อง นักเรียนเลวย้ายไป ‘สยาม’ จัด #บ๊ายบายไดโนเสาร์