ประมูลเลขสวยปัตตานี วันแรก กว่า 6 ล้าน ทะเบียน กจ.9999 แข่งกันเคาะสูงสุด

เมื่อวันที่ 21 พฤศิจกายน ที่ห้องน้ำพราวโรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นางนงษ์ลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดการจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กจ “การงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง” ของจังหวัดปัตตานี เป็นครั้งที่ 3 พร้อมมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้ถนน โดยว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน มีแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สส.ปัตตานี ,พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผบฉก.ปัตตานี นายอนุเทพน์ เกษา ขนส่ง จ.ปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ , หน่วยงานเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมประมูล กว่า 300 คน และในปีนี้มีการเปิดประมูลทางช่องทางออนไลน์ ใช้เป็นปีแรก ทางเว็บไซต์ www.tabianrod.com/pattani

นางนงษ์ลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้ตรวจการกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ได้นำทะเบียนรถเลขสวยที่เป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชนมาประมูล จำนวน 301 หมายเลข และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน และโปร่งใส โดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน (กปถ.) ซึ่งจะได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ , โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย และโครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากผู้ประสบภัย เช่น รถ นั่งผู้พิการ , วีลแชร์ , ทำแขน ขา เทียม และเตียงนอนผู้ป่วย เป็นต้น โดยยอดประมูลรวมวันแรกมีมูลค่าถึง 6,304,555 บาท ราคาป้ายสูงสุด คือ กจ.9999 มีราคาประมูล 565,000 บาท ทั้งนี้จะจัดประมูลอีกครั้งในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวตรังนับพันนุ่งขาวร่วมบวงสรวงพระยานาค 9 เศียร ยาวที่สุดในโลก
บทความถัดไปเอ๊ะยังไง? ของกลางยาเคล็อตใหญ่สุดใน ปท. บางส่วนจกตา เป็นโซเดียมฟอสเฟต