‘บิ๊กแก้ว’ นั่งหัวโต๊ะถก ศปม. วางแนวสกัดลอบเข้าเมืองผิดกม.

‘บิ๊กแก้ว’ นั่งหัวโต๊ะถก ศปม. วางแนวสกัดลอบเข้าเมืองผิดกม. กำชับกกล.ชายแดนเข้มเฝ้าระวัง-ลาดตระเวน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่กองบัญชาการกองทัพไทย(บก.ทท.) พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) เป็นประธานการประชุม ศปม. เพื่อหารือแนวทางการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขเาร่วม โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่างส่วนราชการใน ศปม. และกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)เพื่อร่วมหาแนวทางในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยผู้แทนจาก สธ.ได้ชี้แจงสถานการณ์และแนวโน้มของผู้ติดเชื้อโควิด – 19 โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำหรับฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝยก.ศปม.) ได้เสนอแนวทาง การสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

พล.อ.เฉลิมพล กล่าวว่า ให้ทุกส่วนราชการด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจการลาดตระเวนตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล และสธ.กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon