เช็กชื่อทันที ‘พช.’ ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือก นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กล่าวว่า ตามที่พช. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 62 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบอัตรากำลังและความจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งจะมีการประเมินการปฏิบัติงานประจำกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งจะประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้จะขึ้นบัญชีไว้และสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 2 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีนั้น

ขณะนี้ได้กรมฯ ได้ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) แล้ว สามารถดูผลสอบได้ที่ https://womenfund.thaijobjob.com/ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ให้ทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี http://womenfund.in.th/ หรือ https:// womenfund.thaijbjob.com/ หัวข้อ “ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร”

และขออย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือสามารถส่งสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้ เพราะกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบแข่งขันตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย “ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม” อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงาน

ดังนั้นหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งมาที่กรมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ โทร 02 – 1413052 และ 02 1413074 หรือที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน http://www.womenfund.in.th โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการ)ต่อผู้แอบอ้างนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แฟนหนุ่ม ‘ทราย เจริญปุระ’ ย้ำจุดยืนทางการเมืองยังชัดเจน ต่อให้ไม่มีเธอคนนั้นแล้วก็ตาม
บทความถัดไปทัพเรือภาคที่ 2 ล่องเรือแจกของยังชีพให้ชาวบ้านริมทะเลสาบสงขลา