การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 แบงก์ไหนได้สาขาใด ดูกันเลย

วันที่ 18 ธันวาคม ในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วารสารการเงินธนาคารได้ประกาศผลโหวตของประชาชนผู้เข้าชมงาน Money Expo ที่จัดขึ้นในปีนี้รวม 6 ครั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 เปิดเผยว่า งานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 13 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม

สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 รวม 27 รางวัล จาก 21 องค์กร ดังนี้

1. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 Best Retail Bank of the Year 2020 เป็นรางวัลที่ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุน และตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง 6 ครั้งตลอดปีทั่วประเทศ และรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้แก่

Advertisement

-ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก 2563 ได้แก่ ธนาคารออมสิน
-ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2563 ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
-ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2563 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล 2563 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
-ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต 2563 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
-บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2563 ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

2. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากแนวคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานในแต่ละปี รวมถึงการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย โดยมี 20 บูธที่ได้รับเลือก ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารทีเอ็มบี/ธนชาต, บริษัท เอไอเอ จำกัด, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image