‘บิ๊กป้อม’ ห่วงชาวบ้าน ส่ง ‘บิ๊กชาติ’ ลงพื้นที่ อยุธยา เร่งพัฒนาโครงการสำคัญ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงาน กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยความเป็นอยู่พี่น้องประชาชน ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท 19 ได้มอบหมายให้ คณะ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการที่สำคัญในทุกพื้นที่ โดยตนเองพร้อมคณะทำงานได้ลงพื้นที่ ณ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา โดยได้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อมูลโครงการ ในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม ที่จังหวัด เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้มีการหารือในรายละเอียด ของโครงการ พร้อมมอบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และที่มีความจำเป็น โดยมุ่งป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ในการติดตามโครงการสำคัญ. ตนเองและคณะทำงานได้ลงพื้นที่ ติดตามโครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่การเกษตร ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รวมทั้งโครงการสร้างถนน ,การก่อสร้างสะพาน ,โครงการขุดลอกคลองแก้มลิง ,การปรับปรุงซ่อมแซมรายการที่ชำรุด โดยเฉพาะโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

พล.อ.สุชาติ กล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร ให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 นำทางแก้ปัญหาโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วน สำหรับโครงการก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกรอบเวลา อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะทำงานฯ มีแผนจะลงพื้นที่ตรวจติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง ทั้งนี้ พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ ยังได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท พร้อมมอบกำลังใจ ให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ ด้วยดี ต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image