วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นถึง 548 ราย

ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2563 ข้ามปีถึง 3 มกราคม 2564 รวม 14 วัน

สั่งปิดสถานที่ตลาดกลางกุ้ง กับหอพักศรีเมือง ห้ามเข้าออกพื้นที่เด็ดขาด รวมถึงปิดสถานที่เล่นพนัน สนามกีฬาของรัฐ สนามมวย สถานศึกษาทุกประเภท สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนกีฬา สถานที่รับเลี้ยงเด็ก ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเปิดบริการได้เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ร้านสะดวกซื้อ งดเวลา 22.00-05.00 น. ฯลฯ

งดออกจากเคหสถาน เวลา
22.00-05.00 น. ห้ามคนต่างด้าวเข้าหรือมาในเขตจังหวัดโดยสิ้นเชิง

Advertisement

เกิด 25 ธันวาคม 2504 คนอ่างทอง

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (มนุษยศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
รัฐศาสตรบัณฑิต (แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วปอ.รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เส้นทางชีวิตราชการ บรรจุ 23 สิงหาคม 2526 นักพัฒนาชุมชน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

11 ธันวาคม 2544 นายอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์, 6 ตุลาคม 2546 นายอำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

24 ตุลาคม 2550 นายอำเภอศรีประจันต์ 28 พฤศจิกายน 2551 นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง), 14 กันยายน 2552 นายอำเภอเดิมบางนางบวช (ผู้อำนวยการระดับสูง)

24 มกราคม 2554 ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี

จากนั้นขยับนั่งรองผู้ว่าฯสุพรรณฯ 7 ธันวาคม 2555

ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯครั้งแรกที่ จ.พิจิตร เมื่อ 1 ตุลาคม 2559

1 ตุลาคม 2561 โยกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

1 ตุลาคม 2562 โยกอีกครั้ง นั่งผู้ว่าฯสมุทรสาคร กระทั่งปัจจุบัน

ล่าสุด ประกาศล็อกดาวน์จังหวัด ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 14 วัน ยาวข้ามปีถึง 3 มกราคม 2564

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image