‘กมว.’ ตั้งคณะอนุกรรมการหาหลักเกณฑ์ให้ ‘ตั๋วครู’ อัตโนมัติกับแม่พิมพ์สอนเกิน 8 ปี

‘กมว.’ ตั้งคณะอนุกรรมการหาหลักเกณฑ์ให้ ‘ตั๋วครู’ อัตโนมัติกับแม่พิมพ์สอนเกิน 8 ปี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กมว. เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอุกรรมการพิจารณาหาหลักเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีโอกาสได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวประมาณ 15,000 คนทั่วประเทศ โดยบุคคลเหล่านี้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการเทียบประสบการณ์ให้คนกลุ่มนี้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู เช่น มีประสบการณ์ 5-8 ปี การประพฤติที่ผ่านมาดี ไม่เคยถูกร้องเรียน เข้ารับการอบรมหรือทดสอบบางอย่างเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น เพราะบุคคลกลุ่มนี้ยังไมสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ ป.บัณฑิต เนื่องจากแต่ละสถาบันจำกัดจำนวนรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะทำงานเสร็จภายใน 2 เดือน เพราะ กมว.เห็นว่าวควรจะนับประสบการณ์การสอนมากกว่าไปบังคับให้ไปเรียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ตนเสนอร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2563 ต่อไปตนจะเชิญคณะอนุกรรมการด้านจรรยาบรรณพิจารณาทบทวนแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนำร่างฉบับแก้ไขเสนอให้ที่ประชุม กมว. พร้อมกับเสนอให้สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) พิจารณาอีกครั้ง จากนั้น กมว.จะนำเสนอร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครู ฉบับใหม่ ขึ้นเว็บไซต์เพื่อทำการประชาพิจารณต่อไป เมื่อผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้ว กมว.จะนำเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

“จุดเด่นของร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครูฉบับนี้ คือมีความทันสมัย ทันเห็นการมากขึ้น เช่น จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ที่กำหนดไว้ว่า รักษาข้อมูลความลับของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล เอกสาร ภาพ วีดีทัศน์ หรือเสียงของผู้รับบริการ จะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเข้าถึง แก้ไข ใช้เผยแพร่ ดัดแปลงข้อมูล หรือการทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อผู้รับบริการ และจรรยาบรรณต่อสังคม ที่กำหนดไว้ว่า ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มีทัศนติที่ดีในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคม ที่ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หากใครประพฤติตนไม่เหมาะสม ถือว่ามีความผิดฐานประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ”นายเอกชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ณัฏฐพล’ ยันเลิกโอเน็ตลดเครียด-กดดัน ชี้ ศธ.ออกแนวทางเพื่อผลประโยชน์เด็ก
บทความถัดไปราชทัณฑ์คุมเข้มโควิด ปิด 13 คุก งดเยี่ยม – ให้ผบ.เรือนจำประเมินกิจกกลุ่มผู้ต้องขัง หากวิกฤต อาจล็อกดาวน์เพิ่ม