‘ธณิกานต์’เสนอให้’กม.ยุติการตั้งครรภ์ เน้นหลักความปลอดภัยของผู้หญิง และคุณภาพเด็ก

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ มาตรา 301-305 ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.)ระบุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ นับเป็นอีกก้าวของสังคมไทย ที่คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรม การกำหนดอายุครรภ์ มาตรา 301 และการรายละเอียดหลักเกณฑ์ มาตรา 305 ยังเป็นประเด็นที่มีหลายมุมมองซึ่งต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งในชั้นกรรมาธิการ’

“ในฐานะตัวแทนผู้หญิง ขอเรียกร้องให้สัดส่วนของตัวแทนผู้หญิงที่เข้ามาเป็นคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ ทั้ง 39 ท่าน ที่แบ่งตามสัดส่วนผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎร 20 คน คณะรัฐมนตรี 6 คน และตัวแทนภาคประชาชน 13 คน ที่มีเป้าหมายในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตรีโดยตรงเช่นนี้ อยากให้มีสัดส่วนของขวัญผู้หญิงจำนวนเกินครึ่งหนึ่ง เพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสียงของผู้หญิงได้อย่างมีนัยยะสำคัญที่แท้จริง ตลอดจน เปิดรับฟังเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อความปลอดภัยของสตรีทุกช่วงวัยและคุณภาพของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า” น.ส.ธณิกานต์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon