ปลัดมหาดไทย ส่งหนังสือผวจ.-หน่วยงานในสังกัด งดเข้าอวยพรปีใหม่ทุกกรณี สกัดโควิด

ปลัดมหาดไทย ส่งหนังสือ ผู้ว่าฯ งดเข้าอวยพรปีใหม่ ทุกกรณี ป้องกันโควิด 19

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือ ถึงผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอความร่วมมือ งดการเข้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564 ทุกกรณี และขอให้แจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon