‘กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี’ ทุ่ม 8,920 ล้าน ซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มเป็น 14.39%

“กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี” แจ้งบอร์ดไฟเขียวเพิ่มสัดส่วนถือหุ้น “อินทัช” จาก 10% เป็นไม่เกิน 15% เผยล่าสุดเข้าถือหุ้น INTUCH จำนวน 14.39% วงเงินลงทุนรวม 8,920 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ภายใต้การบริหารของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี25626-2563) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงความคืบหน้าการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) (“INTUCH”) โดยระบุว่า จากเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นสามัญ INTUCH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯขยายการลงทุนในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH ในวงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8,920 ล้านบาท (หรือรวมเป็นการลงทุนในหุ้น INTUCH เพิ่มจากร้อยละ 10.00 เป็นไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ INTUCH)

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กัลฟ์ฯ ถือหุ้นสามัญใน INTUCH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon