‘บิ๊กแอร์’ ตรวจความพร้อมสถานพยาบาล ทอ. รับมือโควิด-19 (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) เดินทางไปยังกรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อตรวจความพร้อมสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีพล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พล.อ.ต.ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ น.อ.นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ให้การต้อนรับ

ผบ.ทอ.ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และความพร้อมของกรมแพทย์ทหารอากาศ และสถานพยาบาลในสังกัด ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยการรักษาต่างๆ ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน, จุดตรวจโรคทางเดินหายใจแบบ One stop service, ห้องปฏิบัติการ PCR , ห้องแยกโรคความดันลบสำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19

โดยขณะนี้ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาพยาบาล โดยมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรครุนแรง ระดับ 4 โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ปรับบทบาทเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรง ระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและสอบสวนโรค

นอกจากนี้ยังมีการประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการรักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon