“จุรินทร์”ดันใช้อีคอมเมิร์ช ตั้งเป้าปี65รายได้กว่า 5.35 ล้านล้านบาท

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้กระทรวงพาณิชย์ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แห่งชาติ ตั้งเป้าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อน e-commerce ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม คาดภายในปี 2565 สร้างรายได้กว่า 5.35 ล้านล้านบาท

ปัจจุบันการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามีบทบาทต่อชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั่วโลกเติบโตก้าวกระโดด จากการสำรวจโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มูลค่า e-Commerce ประเทศไทยปี 2562 มูลค่าถึง 4.02 ล้านล้านบาท ขยายตัว 6.91%

นายสรรเสริญ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 ได้เดินหน้าผลักดันการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การปั้นเด็ก Gen Z to be CEO , การผลักดันผู้ผลิตและผู้ส่งออกให้เป็นผู้ค้าออนไลน์, การพัฒนาตลาดสด ร้านธงฟ้า ให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้, การสร้างยี่ปั้วออนไลน์เพื่อให้เป็นฟันเฟืองเชื่อมโยงสินค้าของเอสเอ็มอีรายเล็ก เข้าสู่ช่องทางออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศ รวมทั้งการผลักดันสร้างทีมเซลส์แมนจังหวัด เผยแพร่ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์ให้กับผู้ผลิตในระดับฐานราก

ทั้งนี้ คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานนอกกระทรวง โดยจะขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติระยะ1 ปี2564-65 กำหนดยุทธศาสตร์การทำงาน 4 ด้าน ได้แก่

1.พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) เพื่อส่งเสริมการค้าภายในประเทศและการค้าข้ามพรมแดน2. พัฒนาสภาพแวดล้อม และปัจจัยสนับสนุนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในทุกด้านให้พร้อมรองรับการเติบโตของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3. สร้างความเชื่อมั่นในธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 4. พัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

” ประเด็นเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต e-Commerce ไทย เกินปีละ 10% และเพิ่มมูลค่าถึง 5.35 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.33 ล้านล้านบาท ภายในปี 2565 “นายสรรเสริญ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon