ผู้ว่าเมืองสามหมอกเรียกประชุมมติชะลอเปิดด่านชายแดนไทย-เมียนมาหลังประชาชนหวั่นโควิด

ภายหลังจากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีมติให้เปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวทั้ง 5 จุด เพื่อให้ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าออกในระหว่างวันที่ 18 มค.เป็นต้นไป ทำให้กระแสคัดค้านจากชาวบ้านที่กลัวว่าจะเกิดปัญหาการระบาดของโรคโควิด จนมีการคัดค้านอย่างหนัก

ล่าสุด วันที 16 มกราคมม 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและการเฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งทบทวนมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาเป็นการชั่วคราวเป็นกรณีเฉพาะ เพื่อนำเข้า-ส่งออกสินค้า ทั้ง 5 ช่องทาง ได้แก่ช่องทางบ้านห้วยผึ้ง , ช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน อ.เมือง , ช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม , ช่องทางบ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง และ ช่องทางบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย ตั้งแต่วันที่ 18-31 ม.ค.64 เป็นเวลา 14 วัน นำเข้าและส่งออกสินค้าที่ตกค้างของผู้ประกอบการ เพื่อให้เศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถเดินหน้าต่อไปได้

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ชะลอการเปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 5 ช่องทางไว้ก่อน หลังจากประชาชนไม่สบายใจ หวั่นวิตกว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากประเทศเมียนมา เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมกระบวนการทุกขั้นตอน ประเมิน สร้างการรับรู้ ทุกช่องทาง ทั้งทางไลน์ ทางโซเชียลมีเดีย การถ่ายทอดสดที่เป็นลักษณะเรียลไทม์ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สื่อมวลชนทุกสังกัด เดินทางไปดูข้อเท็จจริงที่ด่านชายแดนทั้ง 5 แห่ง และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์มาปรับปรุงเพิ่มเติมขณะนี้ จึงยังไม่มีคำสั่งให้เปิดจุดผ่อนปรนค้าขายชายแดน.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สามย่านมิตรทาวน์วุ่น เกิดเสียงดังคล้ายระเบิด ตร.คุมฝูงชนล้อมห้าง
บทความถัดไปสุวัจน์ ระลึก ‘ฐากูร’ ชี้ คือผู้ยืนตัวตรง รู้ลึก วิสัยทัศน์กว้าง สร้างจุดแข็งสื่อเครือมติชน