ประธานศาลฎีกามอบนโยบาย เน้นลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นช่วงโควิด-19 ระบาด

“เมทินี”ปธ.ศาลฎีกาประชุมขับเคลื่อนนโยบายศาลยุติธรรม อธ.ศาลภาค 3-หน.ศาลอุบลฯขานรับเเนวปฏิบัติคุ้มครองสิทธิ ลดการคุมขังบริหารจัดการคดีช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่409ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ปฏิบัติหน้าที่รองประธานศาลฎีกา,นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี และนายทวีศักดิ์ ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ประธานแผนกคดีในศาลฎีกา ,ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม ,สำนักประธานศาลฎีกา สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม,สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค3,และศาลจังหวัดอุบลราชธานี

นายนิพนธ์ ช่วยสกุล

โดยที่ประชุมได้รับทราบจากนายวีระ พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี ถึงแนวทางการดำเนินงานของศาลเกี่ยวกับการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน การปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกันการใช้อุปกรณ์ EM การไกล่เกลี่ยโดยมุ่งให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม และการจัดการประชุมเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทของศาลในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา จำเลย และผู้เสียหาย สำหรับแนวทางการบริหารจัดการคดีนั้น มีการเลื่อนการพิจารณาคดีตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้คำแนะนำ มีการจำกัดจำนวนผู้ที่เข้ามาในศาลและจัดสถานที่เป็นสัดส่วน รวมถึงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่น การสอบคำให้การผ่านจอภาพ

นายทวีศักดิ์ ทองภักดี

โดยนายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ได้แจ้งที่ประชุมด้วยว่า ได้นำมติที่ประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมในวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ไปแจ้งต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 แล้ว

ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาได้เปิดโอกาสให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ชี้แจงปัญหาในการปฏิบัติงานโดยตรง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘จ่านิว’ จัดหนัก ‘ศักดิ์สยาม’ อัดไม่รับรู้ความเดือดร้อนคนนั่งรถโดยสารสาธารณะ
บทความถัดไปโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร พลตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์