DITP เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย คว้าสิทธิ์พิเศษ ELMA 2021 ยกระดับสู่สากล

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดโครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการด้าน โลจิสติกส์สู่ระดับสากล ด้วยการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้ดีมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก

นายสมเด็จ กล่าวว่า ในปีนี้เตรียมจัดงาน Excellent Logistics Management Award 2021 (ELMA 2021) ครั้งที่ 15 ในกลางปีนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) 2.สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) 3.สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ4.สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

สำหรับผู้ได้รับรางวัล ELMA จะได้รับส่วนลดค่าใช้จ่าย นการเข้าร่วมงาน TILOG – LOGISTIX หรืองานแสดงสินค้า และบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขา ยังมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) อีกด้วย รวมถึงจะได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับสิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA ในการประชาสัมพันธ์บริษัท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

นายสมเด็จ กล่าวว่า DITP เปิดรับสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2021 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ -30 เมษายนนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image