‘ผู้ว่าฯจ.ระนอง’ เดินหน้าปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยมีนายอวยชัย จุฬาศิริวงศ์ ป้องกันจังหวัดระนอง และนายสำราญ ชูสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง นายนพพงศ์ หวานสนิท พัฒนาการอำเภอเมืองระนอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระนอง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอเมืองระนอง เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 จังหวัดระนองกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นตัวอย่างต้นแบบ ตัวอย่างที่เป็นจริง เพื่อร่วมกันรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้ตระหนักในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศชาติต่อไป

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปลูกพืชผักต่างๆ ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง แตงกวา กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค พริก ซึ่งจังหวัดระนองได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการไว้ 6 กระบวนงาน ประกอบด้วย ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เป็นจริง , ผู้นำต้องทำก่อน , นักพัฒนา 3 ประสาน กลไกขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน ,ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน ,ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น และถอดรหัสพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นพ.วิชัย แง้มเกณฑ์เปิดรับเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อนในอนาคต ‘ผู้รับต้องยากจนจริงๆ’
บทความถัดไปN Health แนะประชาชนตรวจความเสี่ยงด้านสุขภาพจากสารมลพิษ PAHs ที่มากับฝุ่น PM2.5 เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการดูแลสุขภาพได้