ปลดล็อกกิจการ-วัคซีนถึงไทย จูงใจตั้งบริษัทใหม่ คาดไตรมาสแรกแตะ2หมื่นราย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมกราคม 2564 มีจำนวน 7,283 ราย เพิ่มขึ้น 122 % จากเดือนธันวาคม 2563 และเพิ่ม 5% เมื่อเทียบเดือนมกราคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 30,930 ล้านบาท เเพิ่มขึ้น 12.13% จากเดือนธันวาคม 2563 และเพิ่ม 90% เทียบเดือนมกราคม 2563 ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 634 ราย รองลงมา คือ อสังหาริมทรัพย์ 299 ราย ขนส่งและขนถ่ายสินค้า 192 ราย โดยช่วงลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวนมากสุดที่ 5,682 ราย คิดเป็นสัดส่วน 78.02% โดยทั้งปี 2563 มียอดตั้งบริษัทใหม่รวม 63,340 ราย ลดลงจากปี2562 ที่มีจำนวน 71,485 ราย

นายทศพล กล่าวต่อว่า สำหรับธุรกิจเลิกประกอบกิจการ เดือนมกราคม 2564 มีจำนวน 1,105 ราย ลดลง 82% จากเดือนธันวาคม 2563 และลดลง 21% เทียบมกราคม 2563 โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 7,910.54 ล้านบาท ลดลง 52.7% จากธันวาคม 2563 แต่เพิ่มขึ้น 102 %เทียบเดือนมกราคม 2563 ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 100 ราย รองลงมาคือ อสังหาริมทรัพย์ 52 ราย และภัตตาคาร/ร้านอาหาร 39 ราย โดยช่วงทุนธุรกิจเลิกมากที่สุด คือลงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 764 ราย สัดส่วน 69.14% โดยทั้งปี 2563 มียอดเลิกกิจการรวม 20,920 ราย ลดลงจากปี 2562 ที่มียอดเลิก 22,129 ราย

“สำหรับปี 2564 คาดว่าการตื่นตัวเปิดธุรกิจดีขึ้น จากการฉีดวัคซีนต้านโควิดมีความชัดเจนและกระจายได้มากขึ้น การปลดล็อกกิจกรรมมากขึ้น และมาตรการรัฐที่อัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจ ดูจากยอดตั้งบริษัทใหม่เดือนมกราคมปีนี้ กว่า 7,000 ราย หากดูย้อนหลังสถิติรายเดือนถือว่าสูงสุด เป็นอันดับสองรองจากเดือนมกราคม 2556 ที่มียอดถึง8,000 ราย จึงเชื่อว่าไตรมาสแรกปีนี้จะทำสถิติยอดตั้งใหม่จะถึง 20,000 ราย และทำให้ทั้งปี 2564 ยอดตั้งบิรษัทใหม่จะสูงกว่าปีก่อน ซึ่งปีนี้เป้าหมายกรอบตั้งไว้ 64,000-66,000 ราย อาจสูงกว่านี้หากรัฐออกมาตรการกระตุ้นลงทุนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยจะมีการทบทวนตัวเลขเป้าหมายอีกครั้งหลังไตรมาส 2 รวมถึงเห็นความชัดเจนการเลิกกิจการ” นายทศพล กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image