‘คุณหญิงกัลยา’ แถลง 10 นโยบาย เดินหน้า สานต่อ ขับเคลื่อนการศึกษา

‘คุณหญิงกัลยา’ แถลง 10 นโยบาย เดินหน้า สานต่อ ขับเคลื่อนการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวต่อหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าว “เดินหน้า ขับเคลื่อน สานต่อ นโยบาย 10 ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ” ว่า ตนพร้อมปฏิบัติหน้าที่และจะทำอย่างเต็มความสามารถในตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ. โดยจะขับเคลื่อน เดินหน้า และสานต่อนโยบาย เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรง โดยศธ.มุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยโครงการที่จะเร่งรัดและขับเคลื่อนประกอบด้วย 1.โครงการบูรณาการการศึกษาจังหวัด ในโรงเรียน 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone 2.เดินหน้าโครงการวิทยาศาสตร์พลัง 10 โดยจะขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ STI อย่างกว้างขวาง 3.สร้างจิตอาสาครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.ขับเคลื่อนการนำศาสตร์พระราชามา มาสู่การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า 5. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนภาษาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาโค้ดดิ้ง และภาษาอังกฤษ 6.การส่งเสริมการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ด้วยสื่อร่วมสมัย และจัดทำ AR เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านธนบัตร 7.ยกระดับอาชีวะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวะเกษตร และประมง 8.พัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง 9.ผลักดันข้อเสนอในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และ10.เร่งติดตาม กำกับ และผลักดันในเรื่องพ.ร.บ. การศึกษาต่างๆ ที่ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“ทั้งนี้ได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษา จำนวน 10 คน เช่น นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ประธานคณะที่ปรึกษารักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ., นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาฯ พร้อมกับนี้แต่งตั้งทีมโฆษก ศธ.นำโดย นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย,นายวรวรงค์ รักเรืองเดช และนายชยพงศ์ สายฟ้า เป็นต้น” คุณหญิงกัลยา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ครม.’ มีมติ ‘ชะลอ’ ขยายเกษียณอายุราชการ เหตุงบมีจำกัด ชี้ค่อยว่ากันหลังโควิด
บทความถัดไป‘โค้ชเบน’ ทำการบ้านพา ‘แข้งเทพ’ ทะลวง ‘สวาดแคท’ ลั่นเดินหน้าคว้าชัย