ปูนอินทรี จับมือพันธมิตรร่วมสร้างสถานศึกษา “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา” จ.พะเยา

ปูนอินทรี จับมือพันธมิตรร่วมสร้างสถานศึกษา “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา” บ้านห้วยปุ้ม จ.พะเยา

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนตามพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลและทุรกันดาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สานต่อโครงการโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 12 นำทีมผู้ใหญ่ใจดี อย่างธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD) จับมือสร้างสถานศึกษาใหม่ “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา” ณ บ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเปิดศูนย์การเรียนฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เผยถึงภาพรวมของกิจกรรมดังกล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของปูนอินทรี ที่ต้องการส่งเสริมการศึกษา และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดน ผนวกกับการส่งเสริมแนวคิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลักคือ “การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” โดยในปี 2561 โครงการโรงเรียนสีเขียว ได้สร้างสถานศึกษาขึ้นใหม่หนึ่งแห่ง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา” ณ บ้านห้วยปุ้ม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประกอบด้วยอาคารเรียน 2 หลัง โรงอาหาร ห้องน้ำ อาคารเอนกประสงค์ และ อาคารที่พักครู โดยทางปูนอินทรีใช้งบประมาณการก่อสร้างศูนย์การเรียนฯ กว่า 3,500,000 บาท โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยงบประมาณรวมกว่า 1,030,000 บาท และสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7HD ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน และจัดทำห้องสมุด รวมกว่า 250,000 บาท”

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำปาง ร่วมฝึกฝีมือทักษะฝีมืองานก่อสร้างให้กับชุมชนและแรงงานท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือ “อินทรีช่างก่อสร้าง 4.0” มาร่วมก่อสร้างธนาคารขยะสำหรับโครงการ “ฉลาดคิดพิชิตขยะ” เพื่อการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชนอย่างเหมาะสมและถูกต้องอีกด้วย

สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง กล่าวถึงการการสนับสนุนโครงการฉลาดคิดพิชิตขยะ (Think Waste Wise) แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างถูกต้อง เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะผ่านสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้งชั้นหนังสือและมุมสื่อการเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะ จัดเตรียมถังขยะแต่ละสีเพื่อแยกขยะ การก่อสร้างธนาคารขยะ และวางแนวทางในการบริหารธนาคารขยะ เป็นต้น

ติดตามกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนจากปูนอินทรี ได้ทางเว็บไซต์ www.siamcitycement.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/INSEEGroup

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมอนามัยแนะสถานกักกันตัวทางเลือกคุมเข้มจัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันโควิด
บทความถัดไปแตงโม เครียดเพิ่งรู้เส้นประสาทถูกตัด หน้าผิดรูป รับงานละครไม่ได้