น้ำโขงวิกฤต ทหารตั้งศูนย์รับมือแล้ง ระดมแจกจ่ายน้ำ หลังบาดาลเริ่มแห้ง

น้ำโขงวิกฤต ทหารตั้งศูนย์รับมือแล้ง ระดมแจกจ่ายน้ำ หลังบาดาลเริ่มแห้ง

มทบ.210 นครพนม เตรียมพร้อมจับมือ ทหารพัฒนา นพค.22 การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง รับมือน้ำโขงวิกฤต น้ำสาขาแห้ง น้ำใต้ดินขาดแคลน ระดมรถน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยต่อเนื่อง หลังน้ำบาดาลใต้ดินเริ่มขาดแคลน น้ำใต้ดินแห้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่มณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม พล.ต.สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม พร้อมด้วย พ.อ.สันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 อ.นาแก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือภัยแล้ง ภายใต้โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564

โดยการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ จ.นครพนม ในการเตรียมความพร้อมตรวจสอบ ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภค บริโภค รวมถึงพื้นที่การเกษตร โดยได้ตั้งกองอำนวยการดูแล ระดมรถน้ำลงพื้นที่ สำรวจช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำในการอุปโภคบริโภค ต่อเนื่องทุกวัน เนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่ จ.นครพนม เริ่มประสบปัญหาภัยแล้ง หลังน้ำโขงลดต่อเนื่อง ล่าสุดมีระดับต่ำเฉลี่ยประมาณ 1 เมตรกว่า ทำให้ลำน้ำสาขาสายหลัก ลำน้ำก่ำ ลำน้ำอูน และลำน้ำสงคราม มีปริมาณเก็บกักต่ำ ประมาณ 10-250 เปอร์เซ็นต์ ของความจุ ส่งผลกระทบต่อระบบประปาหลายพื้นที่ เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถสูบน้ำใต้ดินมาใช้งานได้ ต้องรอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งบางพื้นที่ไม่มีระบบชลประทาน

Advertisement

โดยทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือภัยแล้ง ภายใต้โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ได้เตรียมพร้อมนำรถน้ำลงพื้นที่แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งนี้ มีน้ำเพียงพอที่จะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค วันละไม่ต่ำกว่า 16,000 ลิตร เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยชาวบ้านผู้ประสบภัยสามารถติดต่อรับขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ซึ่งสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่น หรือหน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image