‘นฤมล’ รมช.แรงงาน สานต่อภารกิจจังหวัดน่าน ยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจแนวใหม่

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่การทำธุรกิจแนวใหม่ พัฒนาทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดน่าน เยี่ยมชมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ซ่อมรถเข็นคนพิการและให้กำลังใจผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ก้าวเดินอย่างมั่นคง

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งจังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัดหลายโครงการ ในครั้งนี้ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ในฐานะที่ตนเองดูแลจังหวัดนี้ จะให้คำปรึกษาแนะนำในการเสนอโครงการอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่อไป

อีกประเด็นคือ การพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัล โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) จัดฝึกอบรม สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มวิสาหกิจตามโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพให้มีความรู้ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจแนวใหม่ ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และพัฒนาปรับรูปแบบการทำธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนของประเทศระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการ แรงงานวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่างๆ พร้อมตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขางช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน 20 คน และให้กำลังใจเยาวชนที่มารับฟังข่าวสารจากมูลนิธิกล้วยน้ำไทย เพื่อรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมสาขาการดูแลผู้สูงอายุ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์ นฤมล รมช.แรงงานและคณะเดินทางไปวัดศรีกู่เสี้ยว หนึ่งในวัดขึ้นชื่อของ จ.น่าน ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปแวะสักการบูชาเป็นจำนวนมาก พระอาจารย์เจ้าอาวาส ต้องการช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านให้มีรายได้ อีกทั้งวัดกู่เสี่ยวมีกี่ทอผ้า จึงรวมกลุ่มประกอบอาชีพท่อผ้า เป็น“กลุ่มทอผ้าวัดกู่เสี้ยว” เพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

ในช่วงบ่าย รมช.แรงงานและคณะ ได้ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดน่านร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจอุปสรรคในการพัฒนาจังหวัด จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกอบรมของกลุ่มผู้พิการ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม สาขาซ่อมรถเข็นคนพิการ จำนวน 20 คน ณ สมาคมผู้พิการทุกประเภท อ.เมือง จ.น่าน ได้ให้กำลังใจในการพัฒนาฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและหารายได้ที่ยั่งยืน ปัจจุบัน มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะให้แก่คนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทั่วประเทศ ให้ได้รับความช่วยเหลือ มีอาชีพและรายได้ เพื่อก้าวเดินอย่างมั่นคงต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อธิบดีพช.’ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ มธ.รังสิต คัดเลือกพนักงานราชการ ยึดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
บทความถัดไปนอนพักหน้าบ้านพิษณุโลก 10 นาที ก่อนขยับสู่ทำเนียบ ‘เสื้อแดง-อาชีวะ’ ลั่น ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าพลังของ ปชช.