เตรียมพร้อม ใช้เงินในเป๋าตัง ม33เรารักกัน จันทร์ 22 มีนา นี้

เตรียมพร้อมใช้เงินใน เป๋าตัง ม33เรารักกัน จันทร์ 22 มีนา นี้

 

โครงการ “ม33เรารักกัน” รับเงิน 4,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง โดยผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับสิทธิ ต้องใช้จ่ายที่ร้านค้าและบริการที่โครงการกำหนด และใช้เงินภายใน 31 พฤษภาคม เท่านั้น

โดยที่ผ่านมา “ม.33 เรารักกัน” ปิดลงทะเบียนสำหรับ  ประชาชนลงทะเบียนใหม่ ที่มีคุณสมบัติ ผ่านเว็บไซต์ “www.ม33เรารักกัน.com”  ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากนี้ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “เรารักกัน” ก่อนประกาศผลผู้ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ ม.33 เรารักกัน

พร้อมให้กด “ยืนยันสิทธิ” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และเตรียมรับเงินเข้า “G-Wallet” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564

แม้โครงการจะยังไม่โอนเงินให้ใช้จ่ายในตอนนี้ แต่สิ่งที่ผู้รับสิทธิควรรู้ และทำความเข้าใจก่อนใช้จ่าย เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามที่โครงการกำหนด  ผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33 เรารักกัน สามารถใช้จ่ายได้ 4 กลุ่มร้านค้าและผู้ให้บริการหลัก ได้แก่

1. ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ 2. ร้านค้าคนละครึ่ง 3. ร้านค้าเราชนะ 4. ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ อาหารและเครื่องดื่ม , ธงฟ้า ,กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, สุขภาพ ความงาม, ขนส่งสาธารณะ,รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด และสุขภาพ การแพทย์

ทั้งนี้ สิทธิ “ม33 เรารักกัน” 4,000 บาท จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีได้ทุกกรณี หากมีการรับแลกเงินสดถือว่า “ผิด กฎหมาย” และสำหรับ เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ “ม33เรารักกัน”

1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน ในส่วนกำหนดการลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกันการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ -วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -7 มีนาคม 2564

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง เช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตน วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

การเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้รับวงเงิน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท  วันที่ 22 มีนาคม 2564

เริ่มรับเงินงวดแรก -วันที่ 29 มีนาคม 2564 รับเงินในครั้งที่ 2 -วันที่ 5 เมษายน 2564 รับเงินในครั้งที่ 3 -วันที่ 12 เมษายน 2564 รับเงินในครั้งที่ 4  วันที่ 22 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2564

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ หากลงทะเบียนแล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถยื่น “ขอทบทวนสิทธิ์” ได้ วันที่ 15-28 มีนาคม 2564 ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์

www.ม33เรารักกัน.com  วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 5-11 เมษายน 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น

เป๋าตัง  วันที่ 12, 19 เมษายน 2564 ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังครั้งละ 2,000 บาท  วันที่ 12 เมษายน-31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon