ลูกสาว”ชาดา”นั่งนายกเล็กอุทัยธานี หนองขาหย่างต้องเลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนไม่เลือกมากกว่าคนได้

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 14 แห่ง ของจังหวัดอุทัยธานี อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า เทศบาลเมืองอุทัยธานี ได้แก่ น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ (บุตรสาว นายกชาดา ไทยเศรษฐ์) (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลตำบลหาดทนง ได้แก่ นายม้วน เขียวอุบล เทศบาลตำบลหนองฉาง ได้แก่ นายดำรง นพรัตน์ เทศบาลตำบลเขาบางแกรก หมายเลข ได้แก่ นายไชยวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา เทศบาลตำบลทัพทัน ได้แก่ นายสมชัย อำภา (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลตำบลตลุกดู่ ได้แก่ นายวีระชาติ รัศมี (ว่าที่นายกใหม่) (ลูกเขย นายชาดา ไทยเศรษฐ์) เทศบาลตำบลหนองสระ ได้แก่ นายยอดชาติชาย จงเกษกรณ์ (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ได้แก่ นายศิริพัฒน์ เหล่าประชา (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ได้แก่ นายสมเกียรติ แสงอุทัย เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ ได้แก่ นายบุญนาค บูรณพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก ได้แก่ นายพงศ์ธร จิวานุพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านไร่ ได้แก่ นายอนิรุตติ์ ชัยกูล และ เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง ได้แก่ นายประสิทธิ์ เทียนนา (ว่าที่นายกใหม่)

ส่วนที่เทศบาลตำบลหนองขาหย่างนั้น มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว คือ น.ส.คนึงนิตย์ วงศ์เฉลียว แต่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียง 189 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่กากบาดในช่องไม่เลือกผู้ใด ซึ่งมีสูงถึง 218 คะแนน ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 111 กล่าวว่า ในกรณีที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้บริหารที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด จึงทำให้กรณีนี้จะส่งผลให้ น.ส.คนึงนิตย์ ไม่ได้รับเลือกตั้ง และต้องมีการเลือกตั้งใหม่ โดยที่ผู้สมัครเดิมจะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุทัยธานี ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้น อีกด้วย

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลดอนทราย ต้องเลือกตั้งนายกใหม่ หลัง ‘จิตรลดา’ ภรรยา ส.จ.วันชาติ คะแนนแพ้โหวตโน
บทความถัดไป‘ทัศนัย’ ชี้ กดปราบผู้ชุมนุมคือลุแก่อำนาจ ส่งกำลังใจหมู่บ้านทะลุฟ้า ศิลปินถูกรวบหลายราย