คุมเข้ม 5 จว.พื้นที่สีแดง เข้าโคราชช่วงสงกรานต์ไม่ต้องกักตัว แต่ห้ามเข้า ‘ตลาด-สถานบันเทิง-สถานที่ท่องเที่ยว’

คุมเข้ม 5 จว.พื้นที่สีแดง เข้าโคราชช่วงสงกรานต์ไม่ต้องกักตัว แต่ห้ามเข้า ‘ตลาด-สถานบันเทิง-สถานที่ท่องเที่ยว’

เมื่อวันที่ 8 เมษายน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังจากมีการแพร่ระบาดหลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นั้น ทางจังหวัดโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการหารือและออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยได้ออกคำสั่งอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันข่าวสารที่คลาดเคลื่อน สำหรับขั้นตอนของประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเดินทางเข้าพักในหมู่บ้านหรือชุมชน รีสอร์ต ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา จะต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ซึ่งอาศัยอยู่ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งไม่อนุญาตให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัดข้างต้น เดินทางไปยังสถานที่ชุมชนแออัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลาด เป็นต้น

ส่วนการเข้าพักที่โรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นหน้าที่ของโรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต จะต้องคัดกรองอาการและวัดไข้ให้กับผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ และให้คัดกรองต่อเนื่องทุกวันตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก รวมทั้งบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบรายงาน ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ภายในวันที่บันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล รวมถึงโรงแรม อพาร์ตเมนต์ รีสอร์ต ซึ่งมีผู้เข้าพักที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม จะต้องจัดแยกพื้นที่เข้าพัก สถานที่รับประทานอาหาร แยกต่างหากจากผู้เข้าพักที่ไม่ได้เดินทางมาจากอื่นๆ และจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม โดยให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 3 เมตร ลงทะเบียนเข้าและออกจากสถานที่ด้วยการ Scan QR Code “ไทยชนะ” หรือบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลที่สถานที่นั้นๆ จัดไว้ หากพบว่าผู้เข้าพักหรือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด ไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

นายวิเชียรกล่าวอีกว่า ส่วนบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม กรณีไป-กลับ ทั้งที่มาติดต่อราชการ หรือมาปฏิบัติภารกิจอื่นใดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะต้องได้รับการคัดกรองอาการ วัดไข้ และบันทึกรายละเอียดการเดินทางด้วย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ผู้ดูแลสถานที่ และชุมชนทุกแห่ง รายงานข้อมูลและรวบรวมรายงานส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานหรือชุมชนภายในวันที่บันทึกข้อมูล เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรค ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ทั้งนี้ เมื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเสร็จ ให้เดินทางกลับภูมิสำเนาโดยเร็ว

ในส่วนของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม จะต้องมีเอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็นในการเดินทาง และต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับเขตเทศบาล ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ปลัดอำเภอ โดยให้เริ่มมีผลตามประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทองคำ เปิดตลาดปรับขึ้น 50 บาท รูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,350 บาท
บทความถัดไปเมมไว้เลย! เบอร์สถาบันการเงิน ไว้ติดต่อช่วงสงกรานต์นี้