กรุงเทพประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุฟรีช่วงสงกรานต์ คุ้มครองกรณีฉีดวัคซีนต้านโควิดด้วย

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของความรุนแรงและความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนทุกชีวิต ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบของขวัญปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท “สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส” (ไมโครอินชัวรันส์) โดยกรมธรรม์ฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม คุ้มครองอุบัติเหตุถึง 100,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิตและลูกค้าใหม่ที่ทำประกันกับกรุงเทพประกันชีวิต สามารถรับสิทธิ์ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

“ผู้สมัครทำประกันใหม่หรือลูกค้าเดิม และผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประเภทกลุ่มที่สถานะมีผลบังคับภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จะได้รับประกันภัยกรมธรรม์ประเภทสามัญดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bangkoklife.com หรือสแกน QR Code หรือ ลิงก์ ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยรับสิทธิ” ม.ล.จิรเศรษฐ กล่าว

สำหรับรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม “สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส” (ไมโครอินชัวรันส์) มีความคุ้มครองหลัก คือได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และรับความคุ้มครอง 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ พร้อมกันนี้ยังได้รับความคุ้มครองอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย และกรณีเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งยังได้ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ไม่เกิน 20 วัน) จำนวน 300 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครอง 3,000 บาท กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เมื่อพ้นกำหนด 14 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยและไม่คุ้มครองถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การบินไทย แจงผลกลั่นกรองพนักงานสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ จาก 13,554 คน ได้รับ 9,304 คน
บทความถัดไปอธิบดี ฯ ให้อำนาจหัวหน้าอุทยานฯ สั่งปิดท่องเที่ยวได้ทันที หากพื้นที่เสี่ยงติดโควิด