อัยการชี้เเอบถ่ายภาพผู้ป่วยรพ.สนามไปเผยเเพร่ ผิดพ.ร.บ.สุขภาพฯเป็นคดีอาญา โทษจำคุก เรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้

“โกศลวัฒน์”รองอธิบดีอัยการ ชี้ เเอบถ่ายภาพผู้ป่วยรพ.สนามไปเผยเเพร่ ผิดพ.ร.บ.สุขภาพฯเป็นคดีอาญามีโทษจำคุก เรียกค่าเสียหายทางเเพ่งได้ อ้างไม่รู้กฎหมายอย่าคิดพ้นผิด ระบุวิกฤติโควิดถ้าทำมากกว่าที่จำเป็นเราจะรอด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองอธิบดีและโฆษกอัยการปราบปรามทุจริตภาค 9 โพสต์เฟซบุ๊คกรณีที่มีการเเอบถ่ายรูปผู้ป่วยหญิงติดเชื้อโควิด19ใน โรงพยาบาลสนามเเห่งหนึ่งว่า เผยแพร่ภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ผิดกฎหมาย อะไร?
ภาพจะบอกว่าผู้ป่วยเป็นใคร ยืนยันตัวตนผู้ป่วย เป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ผิดพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 มาตรา 7 ส่วนโทษ มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนําไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทําให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้เว้น แต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล น้ันโดยตรง หรือ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใดจะ อาศัยอํานาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ ของตนไม่ได้

มาตรา 49ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7หรือมาตรา 9ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้

ในทางกฏหมายแพ่ง ผู้ป่วยเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด ให้ชดใช้ค่าเสียหายได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

ห้ามเผยแพร่ภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม ผิดกฎหมายแล้วอย่าบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ใครก็จะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้ตนพ้นผิดไม่ได้นะครับ

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล หรือคุณหมอเสือ รอง ผ.อ.สถาบันบำราศนราดูร เคยฝากบอกอัยการไว้ว่า “ถ้าเราทำมากกว่าที่จำเป็นต้องทำเราจะรอด ถ้าเราทำน้อยกว่าที่จำเป็นต้องทำเราจะไม่รอด ” ข้อคิดป้องกันติดเชื้อโควิดวันนี้

นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon