งานแสดงสินค้ายังโต“นีโอ”ใช้3กลยุทธ์ เตรียมจัด14งานกระตุ้นตลาด5พันล.

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ( นีโอ ) เปิดเผยว่า จากวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินการทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไปทั่วโลกนั้น ทำให้ผู้ประกอบการด้านการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ ต้องเร่งปรับกลยุทธ์และมองหาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อเสริมประสบการณ์ที่ดี สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยในปี 2564  บริษัทวาง 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนงานแสดงสินค้า ได้แก่ 1. ยกระดับการจัดงานแสดงสินค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจมากขึ้น  พร้อมคัดสรรนวัตกรรมมาร่วมจัดแสดง 2. การเพิ่มงานแสดงสินค้าใหม่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 3. การสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยนำเครื่องมือออนไลน์สมัยใหม่  มาใช้

ในปี 2564 บริษัทวางแผนยกระดับการจัดงานแสดงสินค้าเดิมด้วยการนำเครื่องมือออนไลน์มาใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมแสดงงานและผู้เข้าร่วมชมงาน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบออนไลน์ Virtual Exhibition, การจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar), การเจรจาธุรกิจผ่านระบบ Online Business Matching ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงการจัดงานได้จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ (B2B) ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ Architect’21 Expo งานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน, InterCare Asia 2021 งานแสดงสินค้านวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ, e-Biz & OEM Manufacturer Expo งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตและการตลาดออนไลน์ครบวงจร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนในการจัดงานแสดงสินค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโตในระดับภูมิภาค อาทิ ASEAN Tools Expo 2021 งานเเสดงสินค้าเเละนวัตกรรมอุปกรณ์เเละเครื่องมือช่างระดับอาเซียน ที่พบว่าในแต่ละปีจะมีมูลค่าตลาดภายในประเทศมากถึง 5,000 ล้านบาท, Thailand Smart City Expo 2021 งานแสดงสินค้านวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี 5G ขานรับนโยบายของประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่มีวิกฤตโควิดเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การใช้เทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป  อาทิ การใช้จ่ายด้วย e-Wallet, การใช้ Mobile Application เป็นต้น

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่าปี 2564 บริษัทวางแผนการจัดงานแสดงสินค้า 14 งาน ได้แก่ งาน Pet Expo Thailand 2021, Thailand Golf Expo 2021, Thailand Dive Expo 2021, Outdoor & Traveler Expo 2021,  Architect’21 Expo,  e-Biz Expo 2021, OEM Manufacturer Expo by FTI & NEO 2021, Wedding Fair 2021 by NEO, ASEAN Tools Expo 2021, InterCare Asia 2021, Pet Expo Championship 2021, Thailand’s Education Technology Expo 2021, Thailand Smart City Expo 2021 และ HERO Thailand 2021 ซึ่งการจัดแสดงสินค้าถือได้ว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายโดยตรง

Advertisement

“ คาดการจัดงานจะสร้างยอดเงินสะพัดกว่าหมื่นล้านบาท ถือได้ว่าเป็นตัวเร่งในการกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อภายในประเทศที่จะส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป เรามีแผนในการขยายการจัดงานแสดงสินค้าในอนาคต โดยเล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ อีอีซี ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “ นายศักดิ์ชัย กล่าว

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะลดลง แต่บริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน จึงได้วางมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก เช่น ระบบลงทะเบียนผ่าน QR Code เพื่อลดการสัมผัส การเว้นระยะห่าง และการจัดที่ระยะห่างของที่นั่งในการสัมมนาต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image