คณะวนศาสตร์ มก.จัดประชุมวิชาการป่าไม้ โอกาสครบรอบ 84 ปี ผ่านระบบออนไลน์ 28-30 เม.ย.นี้

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ในโอกาสครบรอบ 84 ปี ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน นี้

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และภาคประชาชน จัดประชุมทางวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี คณะวนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากผลงานวิจัย การศึกษาค้นคว้า และแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงผลงานทางวิชาการ และแสดงความคิดเห็นด้านทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2564 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “84 ปี วิชาการป่าไม้เพื่อปวงชน” ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง ได้แก่ “การป่าไม้เพื่อปวงชน” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่อง “วนวัฒนวิทยา : การปลูกไม้ป่าวิถีใหม่ไปด้วยกัน”
การเสวนาวิชาการ 5 เรื่อง ได้แก่ “ป่าไม้ไทยกับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ” “ชุมชนไม้มีค่าและป่าเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” “วนวัฒนวิทยากับการแก้ปัญหาที่ดินรกร้างว่างเปล่า” “ชวนคุยชวนคิด : มุมมองและทัศนะต่อป่าชุมชนในบริบทใหม่” และ “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2” นอกจากนี้ยังมี การประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการ (บรรยาย, โปสเตอร์) และการอภิปราย

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการป่าไม้ประจำปี 2564 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่www.conference.forest.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจินตนา กลิ่นหวล ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2561 4761 ต่อ 1501

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“วราวุธ”  ตรวจไม้ของกลาง วางแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัด พื้นที่ทับซ้อน
บทความถัดไปชูวิทย์ อัด รัฐบาลพังเพราะโควิด เหตุคุมอภิสิทธิ์ชนไม่ได้-ปล่อยตามอำเภอใจ