อยุธยาลุยคัดกรองเชิงรุกพนักงาน 12 โรงงาน 3 นิคม

อยุธยาลุยคัดกรองเชิงรุกพนักงาน 12 โรงงาน 3 นิคม

วันที่ 20 พ.ค. ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยม การตรวจคัดกรอง เชิงรุกหาผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กระทรวงแรงงานได้กำหนดตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงาน ตามโครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนด้วยความห่วงใย

นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิดในพนักงานโรงงานมีจำนวนลดลง และเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด- 19 ในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อไปยังพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในโรงงาน หรือสถานประกอบการ และให้ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ โดยไม่หยุดชะงัก จึงจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยสุ่มคัดกรองเชิงรุกพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 นิคม รวมทั้งสิ้น 12 โรงงาน พนักงานรวมทั้งสิ้น 5,000 คน โดยดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรการ อันได้แก่การเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนะนำให้ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image